Informacja bieżąca - 21.10.2020 r.

22 Październik 2020

Informacja z dnia 21 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 31 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 1186 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 650 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 63 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 586 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 486 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Łącznie potwierdzono 50 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 16455 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego w ciągu ostatnich 24 godzin otrzymano 149 ujemnych wyników.

·  Liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 21.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  24444 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1529 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 21.10.2020:

·  Choczewo – 9

·  Gniewino – 53

·  Linia – 140

·  Luzino – 221

·  Łęczyce – 62

·  Reda – 169

·  Rumia – 337

·  Szemud – 96

·  Wejherowo miasto – 217

·  Wejherowo gmina – 225

·  Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 575 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 21.10.2020:

·  Choczewo – 3

·  Gniewino – 19

·  Linia – 39

·  Luzino – 48

·  Łęczyce – 13

·  Reda – 72

·  Rumia – 130

·  Szemud – 63

·  Wejherowo miasto – 117

·  Wejherowo gmina - 71