Informacja bieżąca - 22.10.2020 r.

23 Październik 2020

Informacja z dnia 22 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono 68 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·  W sumie od początku epidemii jest 1254 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 717 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 68 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 648 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie 486 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.

·  Łącznie potwierdzono 51 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 16455 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego w ciągu ostatnich 24 godzin otrzymano 149 ujemnych wyników.

·  liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 22.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  24920 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1705 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 22.10.2020:

·  Choczewo – 9

·  Gniewino – 68

·  Linia – 152

·  Luzino – 231

·  Łęczyce – 78

·  Reda – 190

·  Rumia – 387

·  Szemud – 114

·  Wejherowo miasto – 230

·  Wejherowo gmina – 247

·  Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 620 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 22.10.2020:

·  Choczewo – 5

·  Gniewino – 18

·  Linia – 38

·  Luzino – 57

·  Łęczyce – 15

·  Reda – 79

·  Rumia – 145

·  Szemud – 70

·  Wejherowo miasto – 116

·  Wejherowo gmina - 77