Informacja bieżąca - 12.11.2020

12 Listopad 2020

Informacja z dnia 12 listopada 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono: 73 nowe przypadki w dniu 11.11.2020r. i 61 nowych w dniu 12.11.2020r.- nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 2559 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 1593 aktywnych przypadków Sars-CoV-2  z czego 105 osób jest hospitalizowanych, pozostałe osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie potwierdzono 68 zgonów

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 23518 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

·   Łączna liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – systemie EWP wpisano  łącznie 33293 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną i izolacją domową - łącznie 3837 osób

z podziałem na gminy wg EWP:

·  Choczewo – 70

·  Gniewino – 132

·  Linia – 110

·  Luzino – 278

·  Łęczyce – 93

·  Reda – 567

·  Rumia – 969

·  Szemud – 374

·  Wejherowo miasto – 778

·  Wejherowo gmina – 466

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 51 nauczycieli, 673 uczniów i 9  pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, zgodnie z rozporządzeniami, trwa nauczanie zdalne dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych oraz od dnia 09.11.2020r. dla klas 1-3 szkół podstawowych. Wszystkie wcześniej wydane opinie na zdalne nauczanie uległy zakończeniu w dniu 06.11.2020r.. Zawieszone zostają zajęcia w grupach przedszkolnych w ZSP w Szemudzie do dnia 16.11.2020r. W pozostałym zakresie (przedszkola, żłobki) – nie ma w tej chwili nowych wniosków o opinię PPIS na zawieszenie zajęć w tych placówkach, a wcześniejsze uległy już zakończeniu.

 

Łącznie do tej pory wydano 70 opinii, w tym  13 odmownych i 57 pozytywnych. Przypadki Covid-19 pojawiły się w sumie w 73 placówkach nauczania i wychowania na terenie powiatu wejherowskiego.