Informacja bieżąca 14-16.11.2020r.

17 Listopad 2020

Informacja z dnia 16 listopada 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu stwierdzono:

14.11.2020-75

15.11.2020-104

16.11.2020- 37

nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 2884 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 1871 aktywnych przypadków Sars-CoV-2. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie potwierdzono 81 zgonów

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 24793 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

·         Łączna liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – systemie EWP wpisano  łącznie 35059 osób.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną i izolacją domową - łącznie 3972 osób z podziałem na gminy wg EWP:

·         Choczewo – 93

·         Gniewino – 126

·         Linia – 104

·         Luzino – 300

·         Łęczyce – 100

·         Reda – 583

·         Rumia – 970

·         Szemud – 431

·         Wejherowo miasto – 742

·         Wejherowo gmina – 523

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Dane o liczbie opinii, kwarantannie i izolacji przebywa nauczycieli, uczniów i pracowników administracyjno – gospodarczych będą podawane w poniedziałki – zgodnie z nowymi wytycznymi WSSE Gdańsk.

Liczba nauczycieli w kwarantannie i izolacji: 52

liczba uczniów w kwarantannie i izolacji: 997

liczba pracowników adm-gosp w kwarantannie i izolacji: 9

Łącznie do tej pory wydano 71 opinii, w tym  13 odmownych i 58 pozytywnych. Przypadki Covid-19 pojawiły się w sumie w 74 placówkach nauczania i wychowania na terenie powiatu wejherowskiego.

W chwili obecnej, zgodnie z rozporządzeniami, trwa nauczanie zdalne dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych oraz od dnia 09.11.2020r. dla klas 1-3 szkół podstawowych. Wszystkie wcześniej wydane opinie na zdalne nauczanie uległy zakończeniu w dniu 06.11.2020r.. W pozostałym zakresie tzn. przedszkola, żłobki – nie ma w tej chwili nowych wniosków o opinię PPIS na zawieszenie zajęć w tych placówkach, a wcześniejsze uległy już zakończeniu.