Informacja bieżąca - 19.11.2020r.

19 Listopad 2020

Informacja z dnia 19 listopada 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·  Od poprzedniego raportu stwierdzono: 133 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 3238 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 2161 aktywnych przypadków Sars-CoV-2  z czego 104 osoby są hospitalizowane, pozostałe osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·  Łącznie potwierdzono 86 zgonów.

·  Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 25624 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

·   Łączna liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – systemie EWP wpisano łącznie 36155 osób.

·  Liczba osób obecnie objętych kwarantanną i izolacją domową- łącznie 3938 osób.

z podziałem na gminy wg EWP:

·  Choczewo –105

·  Gniewino – 123

·  Linia – 108

·  Luzino – 267

·  Łęczyce – 105

·  Reda – 591

·  Rumia – 914

·  Szemud – 370

·  Wejherowo miasto – 778

·  Wejherowo gmina – 577

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

W chwili obecnej, zgodnie z rozporządzeniami, trwa nauczanie zdalne dla klas 1-8 szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. Wszystkie wcześniej wydane opinie na zdalne nauczanie uległy zakończeniu w dniu 06.11.2020r..

W pozostałym zakresie tzn. przedszkola, żłobki–wydano pozytywną opinię PPIS na zawieszenie zajęć do dnia 20.11.2020r. w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Rumi oraz dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wejherowie – zawieszenie zajęć dla 1 grupy do 23.11.2002r., a wcześniejsze opinie uległy już zakończeniu.

Łącznie do tej pory wydano 73opinie, w tym  13 odmownych i 60 pozytywnych. Przypadki Covid-19 pojawiły się w sumie w 78 placówkach nauczania i wychowania na terenie powiatu wejherowskiego.