Komunikat dla ludności

24 Luty 2021

Komunikat w związku ze stwierdzeniem wirusa wysoce zjadliwej grypy typ H5N8 u ptaków w Parku Miejskim w Wejherowie

Komunikat określający zalecenia dla ludności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w związku z wystąpieniem ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy typ H5N8 u ptaków w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie.


Wyznaczenie obszaru zagrożonego
W związku z wystąpieniem ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków typ H5N8 u ptaków w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie za obszar zagrożony wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”  uznaje się Gminę-Miasto Wejherowo, Gminę-Miasto Rumię, Gminę-Miasto Redę oraz miejscowości w Gminie Wiejskiej Wejherowo: Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno, Ustarbowo, Gowino, Gościcino, Góra, Pnie, Orle, Pryśniewo, Kąpino, Bolszewo, miejscowości w Gminie Luzino: Luzino, Robakowo, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, miejscowość w Gminie Szemud – Przetoczyno.
Państwowy Powiatowy Inspektor Saniatrny w Wejherowie zaleca:
osobom z objawami grypy lub zachorowaniami grypopodobnymi, zwłaszcza hodowcom drobiu, zgłoszenie się do lekarza pierwszego kontaktu,
osobom z terenów objętych strefami ochronnymi stosowanie następujących zasad:mięso drobiowe, jego przetwory i jaja należy spożywać po odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70° C;
należy pamiętać, że mrożenie nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
surowe mięso drobiowe trzeba przechowywać w taki sposób, by nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;
przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze) należy dokładnie umyć użyciem detergentu;
należy zadbać o to, by dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
nie należy dotykać martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich, ani ubitego drobiu bez odpowiedniego zabezpieczenia, oraz dopilnować, aby nie robiły tego dzieci;
należy myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym.
osobom zajmującym się hodowlą drobiu stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczepienie przeciwko grypie sezonowej.
Do tej pory nie stwierdzono przypadków zachorowań związanych z zakażeniem wirusem grypy H5N8 wśród ludzi, jednak nie można ich wykluczyć.

PSS-E Wejherowo