DomowaOpiekaMedyczna

4 Marzec 2021

Program Domowa Opieka Medyczna dla osób chorujących na COVID-19 - dowiedz się więcej.

Z uwagi na znaczącą liczbę pacjentów z COVID-19 przebywających w izolacji domowej, w opinii ekspertów, niezbędne jest udostępnienie narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wdrożyło program DOM , który ma na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów przy pomocy pulsoksymetru, jako narzędzia diagnostycznego oraz aplikacji PulsoCare, która służy do przekazywania i monitoringu danych.

 

Dla kogo jest Domowa Opieka Medyczna?

Pacjenci z COVID-19, którzy:

  • ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej.
    Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej
  • mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek:

a) wypełniają formularz Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub

b) kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.

 

Korzyści
Pacjenci objęci programem Domowej Opieki Medycznej zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia.

 Więcej na https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie .