Zasłużony Strażak 2021

20 Maj 2021

19 maja 2021 roku z okazji obchodów święta Dnia Strażaka Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wręczyła nagrody laureatom powiatowego konkursu Zasłużony Strażak 2021.

Celem konkursu jest propagowanie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową poprzez przedstawienie sylwetek strażaków wyróżniających się ofiarnością, niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, szczególnymi osiągnięciami w służbie i społecznym zaangażowaniem. 

Kapituła konkursowa w składzie:

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius – Przewodniczący Komisji;
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Jacek Niewęgłowski;
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejherowie – dh Mirosław Józefowicz;
Przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście – Tomasz Damaszke;
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Andrzej Papke,
zdecydowała o wyróżnieniu:

Funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie;
- mł. bryg. Marek Kąkol;
- st. kpt. Krzysztof Chlebicki;
- st. kpt. Mirosław Kuraś;
- kpt. Damian Wenta;
- kpt. Karol Cybulski  ;
- asp. Sebastian Staroszczyk;
- st. ogn. Łukasz Kaczmarek;
- st. ogn. Dariusz Gruba;
- ogn. Radosław Warmbier;
- mł. ogn. Jan Oreszke,
Strażaków Ochotników  zrzeszenych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu wejherowskiego;
- dh Daria Gaffke;
- dh Ryszard Groth;
- dh Piotr Gwizdała;
- dh Paweł Milewczyk;
- dh Patryk Myszka;
- dh Łukasz Piątek;
- dh Patryk Polikeit;
- dh Leszek Skrzypkowski;                                      
- dh Marcin Świerzewski;
- dh Dariusz Treder.

 

Na zakończenie uroczystości Starosta Wejherowski skierowała do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz zdrowia wszystkich zgromadzonych i ich rodzin.