Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

15 Czerwiec 2021

W dniu 15.06.2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie przebiegało wg następującego planu:

1.      Wręczenie powołań do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję w latach 2021-2023.

2.      Wpływ pandemii na przemoc w rodzinie na podstawie przeprowadzonych interwencji w powiecie wejherowskim – informację przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.

3.      Przygotowanie do akcji „Bezpieczne Wakacje 2021” – omówienie priorytetowych działań podejmowanych w ramach akcji - informację przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

4.      Informacja o przebiegu chorób zakaźnych zwierząt/ASF, ptasia grypa/  na terenie powiatu wejherowskiego – informację przedstawiła Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.

5.      Sprawy bieżące m.in.:

·     Stan zaawansowania szczepień przeciw Covid-19 na terenie powiatu wejherowskiego.

·     Informacja o „Powiatowym Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021-2026” oraz Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.