Komisja Bezpieczeństwa przy Staroście Wejherowskim

28 Wrzesień 2021

27 września 2021 r. w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2021 r. były następujące zagadnienia:

1.     Organizacja ratownictwa specjalistycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie powiatu wejherowskiego.

2.     Podsumowanie działań zrealizowanych przez Powiatowe służby, inspekcje i straże
w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2021”.

3.     Działania na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4.     Sprawy bieżące.