Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego

9 Grudzień 2021

8 grudnia 2021 r.  o godz. 9.00 w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1.      Przedstawienie sprawozdań przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby , inspekcje i straże z realizacji pkt III „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2026” za rok 2021, stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/XX/318/21 z dnia 26 marca 2021r.

2.      Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022r. w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

3.      „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w powiecie wejherowskim” debata, w której na zaproszenie Starosty Wejherowskiego - Pani Gabrieli Lisius oraz Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego udział wzięli przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin, policjanci z KPP w Wejherowie, strażacy z KP PSP w Wejherowie oraz druhowie funkcyjni z Jednostek OSP. Pan Włodzimierz Kiełczyński - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Centrali Spółki zaprezentował materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, głównych przyczyn powstawania wypadków na przejazdach oraz możliwości przeciwdziałania tym zdarzeniom a także zwiększania świadomości użytkowników dróg i podnoszenia bezpieczeństwa.

4.      Sprawy bieżące.