Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

22 Czerwiec 2022

22 czerwca 2022 r. w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1.     Przygotowanie do akcji "Bezpieczne Wakacje 2022" - Omówiono priorytetowe działania podejmowanych w ramach akcji - informację przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

2.     Informacja o rynku pracy w powiecie wejherowskim. Działania na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatrudnianie cudzoziemców (uchodźców z Ukrainy) na terenie powiatu - informację przedstawił Dyrektor Urzędu Pracy w Wejherowie.

3.     Sprawy bieżące.