Wspólne posiedzenie Komisji

19 Grudzień 2022

14 grudnia 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego.

Przedmiotem posiedzenia były;

1. Przedstawienie sprawozdań przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby , inspekcje i straże z realizacji pkt III „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2026” za rok 2022, stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/XX/318/21 z dnia 26 marca 2021r.

2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023r. w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

3. Omówienie spraw bieżących.