Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego oraz PZZK.

16 Marzec 2023

13.03.2023 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
przy Staroście, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1.      Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie powiatu wejherowskiego
w roku 2022:

a)      Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego w 2022r. Główne kierunki działania w roku 2023.

b)      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu wejherowskiego w 2022r. Główne kierunki działania w roku 2023.

c)      Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności PCPR oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Wejherowie za 2022r.

d)      Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu wejherowskiego w 2022r.  Główne kierunki działania w roku 2023.

e)      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego
na terenie  powiatu wejherowskiego w 2022r.  Główne kierunki działania w roku 2023.

2. Sprawy bieżące.