Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim

14 Wrzesień 2023

13 wrześni br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1.  Bezpieczeństwo pożarowe w Domach Pomocy Społecznej 
na terenie powiatu wejherowskiego.

Informację przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski.

2.  Podsumowanie działań zrealizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2023”, informację przedstawili: 

Ø  Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Anna Kos,

Ø  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski,

Ø  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie Zdzisław Westa.

3.  Procedury tworzenia rodzin zastępczych i zasady ich funkcjonowania w powiecie wejherowskim omówione zostały przez Panią Małgorzatę Bernacką Dyrektor PCPR w Wejherowie.

4.  Sprawy bieżące.