Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

19 Grudzień 2023

W dniu 13 grudnia 2023 r.  o godz. 11.00 w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu.

 

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy: 

1.       Przedstawienie przez szefów służb, inspekcji i straży informacji o sposobie realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2026”. – informację przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, Dyrektor PCPR 
w Wejherowie, Naczelnik  Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

2.       Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2024 w zakresie wydatków 
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

3.       Podsumowanie pracy Komisji, opracowanie sprawozdania z działalności Komisji 
w 2023r.

4.       Sprawy bieżące.