Konferencja Bezpieczny Powiat

25 Marzec 2024

21 marca 2024 r. odbyła się konferencja z cyklu  „Bezpieczny Powiat” pt. „Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w powiecie wejherowskim" organizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

W debacie uczestniczyli: Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Wejherowskiego, Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Redzie, Dyrektorzy Przedszkoli w Redzie, Komendant PSP w Wejherowie mł. bryg. Krzysztof Chlebicki,  Komendant Komisariatu Policji w Redzie asp. sztab. Robert Lewicki, Zastępca Szefa WCR w Gdyni major Jacek Herbasz, Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie ppłk Grzegorz Woscholski, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wejherowskiego oraz Uczniowie klas mundurowych PZS nr 3 w Wejherowie i PZS w Redzie wraz z kadrą nauczycielską.

Uroczystego otwarcia dokonała Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius.

Podczas konferencji zaproszeni goście wysłuchali następujących prezentacji:

1.Stopnie alarmowe – praktyczny i prawny wymiar ich stosowania  - 
Mirosław Jackowski - inspektor WBiZK;

2. Zarządzenie Kryzysowe na poziomie lokalnym w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie wejherowskim  
Andrzej Papke – Naczelnik WBiZK;

3. Cyberzagrożenia w kontekście odpowiedzialności prawnej młodzieży – 
asp. Karolina Pruchniak, asp. sztab. Anetta Potrykus;

4. Młody kierowca, jako uczestnik ruchu drogowego – 
sierż. Łukasz Lademann;

5. Rola i wpływ Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na bezpieczeństwo w powiecie wejherowskim, zagrożenia i wyzwania - 
mł. bryg. Mirosław Kuraś – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KPPSP;

6. Wpływ wojny w Ukrainie na nasze bezpieczeństwo – 
Ireneusz Foltyn.

W części drugiej wydarzenia przedstawiciele młodzieży, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, Urzędu Gminy Wejherowo, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji udział wzięli w panelu dyskusyjnym dot. bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową z konferencji.