Uwaga - ASF!

10 Maj 2024


W dniu 26 kwietnia 2024 r. potwierdzono wystąpienie ASF u grupy padłych dzików na terenie dzielnicy Karwiny w Gdyni.
W związku z tym część obszaru powiatu wejherowskiego - miasta Reda, Rumia i Wejherowo oraz gminy Wejherowo i Szemud zostały objęte ograniczeniami (żółta strefa).  Na obszarach objętych ograniczeniami będą obowiązywać restrykcje dotyczące przemieszczania trzody chlewnej i produktów pochodzenia zwierzęcego.


CZYM JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ?
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.
CZY AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ZAGRAŻA LUDZIOM?
NIE. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
CZY ASF ZAGRAŻA INNYM ZWIERZETOM NIŻ ŚWINIE I DZIKI?
NIE. Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF.
DZIKI W MIEŚCIE
Dziki coraz częściej bytują w mieście, co jest związane z łatwym dostępem do pokarmu.
Na terenie całego kraju, od kilku lat, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ DOKARMIANIA DZIKÓW !!!!, którego w obecnej sytuacji zagrożenia chorobą należy BEZWZGLĘDNIE przestrzegać
PADŁE DZIKI
Znalezienie padłego dzika bądź jego szczątków należy zgłaszać do Urzędu Gminy, Nadleśnictwa bądź Zarządu Dróg zależnie od miejsca jego znalezienia.
Nie podchodzić do padłych zwierząt, nie dotykać, w miarę możliwości oznakować miejsce znalezienia, aby ułatwić służbom podjęcie.

Aktualna mapa zagrożeń.

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 maja 25024 r. w sprawie ustanowienia strefy objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa pomorskiego

 

Szczegółowe informacje na stronie  Powiatowego Inspektora Weterynarii w Wejherowie.