Drogi

Ambitne plany drogowe powiatu 

Tegoroczne plany inwestycyjne Powiatu Wejherowskiego są bardzo ambitne. W bieżącym roku zaplanowano bowiem szereg ważnych remontów i prac poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Część z inwestycji została już w zeszłym roku zapisana
w budżecie na 2017 r., a realizacja niektórych możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z nadwyżki budżetowej oraz z funduszy zewnętrznych. Łącznie powiat w tym roku planuje zrealizować zadania drogowe za ponad 20 mln zł. 

Rok 2017 pod względem inwestycyjnym dla Powiatu Wejherowskiego zapowiada się imponująco. Na długiej liście planowanych remontów i modernizacji znalazło się wiele zadań, które będą realizowane we współpracy z gminami, powstaną też nowe ronda: w Rosochach, Kielnie, Rumi oraz dwa w Wejherowie.

– Wszystkie planowane zadania drogowe zostały wcześniej uzgodnione z władzami gmin i będą realizowane w bieżącym roku po zabezpieczeniu finansowania w budżecie poszczególnych gmin – informuje Wicestarosta Wejherowski Witold Reclaf.

Dzięki dotacji z  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” rozpocznie się rozbudowa drogi powiatowej Kniewo – Luzino – Łebno. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę ronda „Rosochy” oraz połączenie drogi w Kębłowie z krajową szóstką. Kosztorys modernizacji opiewa na kwotę blisko 11 mln, z czego 3 mln pokryje rządowe dofinansowanie. 

– Zadania z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej należą do najbardziej kosztownych i środki własne powiatu pochodzące z budżetu to ułamek w skali potrzeb. Dlatego staramy się  pozyskiwać fundusze ze źródeł zewnętrznych na realizację naszych zamierzeń – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Pieniądze z rządowego programu pomogą również kontynuować budowę drogi pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, tym razem na odcinku Gowino-Gościcino. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł, przy szacunkowym koszcie 6,4 mln zł. Ponadto pieniądze z budżetu państwa pokryją część kosztów związanych z budową nowej nawierzchni na ulicy Bądkowskiego w Rumi. Kwota w wysokości 640 tys. zł wspomoże inwestycję o wartości prawie 1,3 mln zł. 

– Wprowadzenie na ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego nadwyżki wolnych środków do budżetu w kwocie prawie 15 mln zł, pozwoliło połowę tej kwoty przeznaczyć na dodatkowe remonty dróg na terenie wszystkich gmin powiatu wejherowskiego – zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Dzięki dodatkowym środkom w kwocie ponad 6,5 mln zł samorząd powiatowy będzie mógł wesprzeć wiele dodatkowych zadań drogowych w gminach.

I tak na terenie Gminy Wejherowo wykonana zostanie nowa nawierzchnia na odcinku Zelewo – Zamostne o długości 1,2 km oraz rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6, o długości ok. 850 m. Ponadto zaplanowano również położenie nowej nawierzchni na odcinku 400 m w miejscowości Gowino. Planowana jest także budowa kładki dla pieszych w Kniewie.

W Gminie Łęczyce realizowane będą dwa zadania. Wyremontowana zostanie droga powiatowa Chrzanowo – Wysokie – Kaczkowo na odcinku Wysokie – Kaczkowo o długości 1 km. Nową nakładkę zyska również droga powiatowa Chynowie – Strzebielino – Nawcz w miejscowości Strzebielino o długości 342 m. Remont tej drogi będzie kontynuowany na terenie  Gminy Linia na odcinku Nawcz –  Osiek. Warto wspomnieć, że modernizacja 3 km odcinka drogi będzie po części finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród zadań zaplanowanych w Gminie Szemud znalazła się rozbudowa drogi powiatowej Szemud – Karczemki przez miejscowość Kielno o długości 700 m, wraz ze wspomnianym wcześniej rondem w Kielnie oraz wykonanie nakładki na dalszym odcinku tej drogi o długości 200 m. Kolejnym zadaniem realizowanym w tej gminie będzie remont drogi powiatowej Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Szopy – Będargowo o długości 1,2 km.

Natomiast w Gminie Gniewino zakres prac drogowych obejmie rozbudowę drogi powiatowej Rybno – Kolkowo.

Na terenie Gminy Choczewo zostanie wykonana nakładka na drodze powiatowej  Ciekocino – Biebrowo – Jackowo – Przebendowo o długości 410 m oraz planowany jest remont 1,8 km drogi powiatowej Choczewo – Łętowo, jeżeli znajdą się dodatkowe środki w ciągu roku.

Najpoważniejszymi tegorocznymi inwestycjami drogowymi w Wejherowie będą: budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca z ulicą Wniebowstąpienia i Judyckiego oraz rozbudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Rybackiej od ronda w kierunku drogi krajowej nr 6 o długości około 350 m. Ponadto zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Tartacznej i Przemysłowej. 

W Redzie natomiast kontynuowana będzie przebudowa ulicy Obwodowej, czyli ciągu pieszo-rowerowego. Remontu doczeka się również  ulica  Gniewowska, od ulicy Buczka w kierunku cmentarza.

W Wejherowie, podobnie jak w latach poprzednich, będą kontynuowane remonty chodników. Warto dodać, że parę dni temu zakończyła się pierwsza tego typu inwestycja, tj. remont chodnika na ulicy Sobieskiego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Pierwsze inwestycje drogowe w powiecie

Dobra pogoda sprawiła, że rozpoczęły się inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie powiatu wejherowskiego. W pierwszej kolejności ruszyły remonty chodników, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli bardziej bezpiecznie i komfortowo poruszać się po mieście. 

Zakończony został między innymi remont nawierzchni chodnika i wjazdów w ciągu drogi na ulicy Sobieskiego, na odcinku od wjazdu na Osiedle Przyjaźni do końca posesji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie. 

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia chodnika wraz z podbudową na długości ok. 257 metrów bieżących. Koszt inwestycji wyniósł 90 tys. zł. Roboty realizowano od 7 do 18 marca br.

Rozpoczął się także remont chodnika w ciągu ul. Św. Jana, na odcinku od ronda do wjazdów do Orlexu oraz wzdłuż budynku Pucka 11, który zakończy się 22 kwietnia br. Koszt inwestycji to ponad 140 tys. zł.

W tym przypadku oprócz wykonania nowej nawierzchni chodnika, wraz z podbudową na odcinku 220 metrów bieżących, wykonane zostaną prace dodatkowe.

Pracownicy firmy dokonają odwodnienia liniowego chodnika, uzupełniania rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm i uzupełnienia rurą PCV oraz wykonają odwodnienia rur spustowych.

W obu przypadkach pracami zajęła się  firma „GMM” Marzena Gaffka. 

Pod koniec miesiąca ruszą prace w kolejnych miejscach powiatu wejherowskiego.