Instytucje publiczne na terenie powiatu

Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej RP im. Płk Kazimierza Pruszkowskiego 
Dowódca – kmdr por Artur Gajdemski
ul. Sobieskiego 277
84-200 Wejherowo
tel. 261-251-831

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Komendant – płk Piotr Calak
ul. Sobieskiego 277
84-200 Wejherowo
tel. 261 251 851
www.18wog.wp.mil.pl 

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Komendant – insp. Beata Perzyńska
ul. Dworcowa 14
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 97 22
komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl 
www.wejherowo.policja.gov.pl 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Komendant – bryg. Jacek Niewęgłowski
ul. 3 Maja 2
84-200 Wejherowo
tel. 58 677 61 11
biuro@strazwejherowo.pl
www.strazwejherowo.pl 

Sąd Rejonowy w Wejherowie
Prezes – Ewa Kruk
ul. Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 89 89
www.wejherowo.sr.gov.pl
srwejherowo@wejherowo.sr.gov.pl 

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie
Prokurator Rejonowy – Lidia Jeske
ul. Hallera 21
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 98 74
www.prokuratura.gda.pl
pr-wejherowo@gdansk.po.gov.pl 

Areszt Śledczy Wejherowo
Dyrektor – ppłk Maciej Uchman
ul. Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo
tel.  58 778 79 03
as_wejherowo@sw.gov.pl 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii – Wioletta Drygas-Bogucka
ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 18 60
piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
Inspektor – Jerzy Telszewski
Os. Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 21 70
pinb@wejherowo.gda.winb.gov.pl 
www.pinb-wejherowo.pl 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie
Dyrektor – Ewa Banasik
ul. Obrońców Helu 3
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 74 27/23/24
psse.wejherowo@pis.gov.pl
psse-wejherowo.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Wejherowie
Kierownik - Justyna Ramotowska
ul. Sobieskiego 294
84-200 Wejherowo
tel. 58 572 97 00
www.zus.pl
justyna.ramotowska@zus.pl 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa Wejherowo
Kierownik- Jadwiga Klińska
ul. 1 Brygady Pancernej WP 32
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 78 77
wejherowo@krus.gov.pl 

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wejherowie
Kierownik – Piotr Skurzyński 
ul. Sikorskiego 60
84-200 Wejherowo
tel. 58 677 57 20

Biuro Powiatowe Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie
Kierownik – Hanna Rocławska
ul. Sobieskiego 241
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 13 09
wejherowo@podr.pl 

Urząd Skarbowy w Wejherowie
Naczelnik – Dorota Adrjan 
ul. Sobieskiego 346, ul. Gdańska 47
84-200 Wejherowo
tel. 58 796 39 00
us2220@pm.mofnet.gov.pl 
www.gdansk.apodatkowa.gov.pl 

Nadleśnictwo Choczewo
Nadleśniczy – Bartłomiej Obajtek
ul. Świerkowa 8
84-210 Choczewo
tel. 58 572 26 00
choczewo@gdansk.lasy.gov.pl
www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Gdańsk
Nadleśniczy - Jacek Szulc
ul. Morska 200
91-006 Gdynia
tel. 58 667 42 50
gdansk@gdansk.lasy.gov.pl 
www.gdansk.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Strzebielino
Nadleśniczy - Mariusz Kaliszewski
ul. Ofiar Stutthofu 47
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 77
strzebielino@gdansk.lasy.gov.pl
www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Wejherowo
Nadleśniczy - Janusz Mikoś
ul. Sobieskiego 247b
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 98 01
wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl 

Szpitale Pomorskie Sp.z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
lokalizacja:
Szpital im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
Prezes Zarządu – Jolanta Sobierańska-Grenda
Wiceprezesi Zarządu: Andrzej Zieleniewski, Dariusz Nałęcz
ul. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
84-200 Wejherowo
tel. 58 572 72 00
szpital@ceynowahosp.com.pl
www.szpital.wejherowo.pl 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Filia w Wejherowie
Kierownik Alina Hope
ul. Rzeźnicka 9
84-200 Wejherowo
tel. 58 671 32 87
pbwwejherowo@pbw.it.pl 
www.pbw.gda.pl 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie
Dyrektor - Dorota Muża-Szlas
ul. Dworcowa 6
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 24 48
psmwejher@data.pl 
www.psm.wejher.pl 

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztumie
z-ca dyr. Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego – Teresa Patsidis
ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo
Tel./fax 58 736 11 11
muzeum@muzeumpiasnickie.pl
www.muzeumpiasnickie.pl 

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Rektor - prof. dr hab. Marcin Pliński
ul. Dworcowa 7
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 25 50
sekretariat@kpsw.pl
www.kpsw.pl 

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców
Starszy Cechu - Brunon Gajewski
ul. Hallera 18
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 25 11
biuro@cechwejherowo.pl
www.cechwejherowo.pl 

 

Na zdjęciu Wejherowska Jednostka Wojskowa

Wejherowska Jednostka Wojskowa