Kultura

- Budowa Książnicy prof. Gerarda Labudy

PIENIĄDZE OD MARSZAŁKA NA KSIĄŻNICĘ PROF. GERARDA LABUDY

Milion czterysta tysięcy złotych przekazał samorząd województwa na projekt pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”. Stosowną umowę, podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady wejherowskiego muzeum, podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel. W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa oferta kulturalna z unikatowym zbiorem prof. Gerarda Labudy przy wykorzystaniu nowoczesnych interaktywnych technologii audiowizualnych. Nowa książnica przyczyni się do zapoznania z dorobkiem profesora i historią regionu Kaszub oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej Pomorza, dzięki wykorzystaniu zaadaptowanych budynków znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 3,8 miliona złotych. W ramach konkursu ogłoszonego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 8.3 - Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, złożonych zostało 58 wniosków. Po rozpatrzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, w tym zgłoszony przez Powiat Wejherowski, których całkowita wartość dotacji wyniosła ponad 94 miliony. 

POWIAT WEJHEROWSKI SKUTECZNY W SIĘGANIU PO ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Pół miliona złotych to kwota, którą otrzyma Powiat Wejherowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to kolejne środki zewnętrzne, które wspomogą budowę biblioteki prof. Gerarda Labudy, wybitnego znawcy i propagatora kaszubszczyzny. W ubiegłym roku na ten cel powiat pozyskał prawie półtora miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach programu infrastruktura kultury. Ze złożonych 535 wniosków tylko 149 otrzymało dofinansowanie, w tym projekt Powiatu Wejherowskiego, który został wysoko oceniony. Pozyskana kwota w wysokości 520 tys. zł, wesprze projekt budowy biblioteki prof. Labudy o łącznej wartości 3,8 mln zł. 

– Cieszymy się z tego, że udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne na budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dzięki dofinansowaniom, podjęte na początku kadencji starania o upamiętnienie postaci prof. Gerarda Labudy poprzez budowę biblioteki jego imienia, powoli się urzeczywistniają i wszystko wskazuje na to, że zakończą się sukcesem – podkreśla starosta 

Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną  przeznaczone na dobudowanie nowego budynku, który będzie stanowił jedną całość wraz z adaptowanymi budynkami przy ul. Zamkowej w Wejherowie. Adaptacja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”. 

– Zależało nam, by w Powiecie Wejherowskim powstał obiekt kulturalny, który pomieściłby bogatą spuściznę literacką prof. Gerarda Labudy – zaznacza Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel. – Ponadto chcieliśmy, aby książnica pełniła funkcję ośrodka edukacji kulturowej i była miejscem odwiedzanym nie tylko przez turystów i osoby zainteresowane historią regionu, lecz także by stała się ważnym miejscem spotkań twórców, studentów oraz pracowników naukowych czy młodzieży szkolnej.

W swoich założeniach Książnica prof. Gerarda Labudy stanowić ma centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. W ośrodku, w reprezentatywnej sali, będzie można oglądać wystawę historyczną skierowaną do turystów i osób przyjezdnych oraz mieszkańców. Dla uatrakcyjnienia oferty wystawa zostanie wyposażona w elementy multimedialne i interaktywne. Oprócz prezentacji kultury kaszubsko-pomorskiej oraz prezentacji i promocji Powiatu Wejherowskiego, zadaniem ośrodka będzie również katalogowanie i udostępnianie posiadanych zbiorów w formie pełno tekstowej i elektronicznej, a także  prezentowanie życiorysu prof. Gerarda Labudy. 

Przypomnijmy, ze Książnica prof. Gerarda Labudy ma powstać do połowy 2018 r.