Jednostki pomocy społecznej powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie
Dyrektor – Iwona Romanowska
ul. Sobieskiego 279a
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 17 60
pcpr_wejherowo@wp.pl 
www.pcprwejherowo.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku
Dyrektor – Marcin Ledke
Strzebielinek
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 90
strzebielinek@post.pl 
www.strzebielinek-dps.cba.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dyrektor – Alicja Hilla
ul. Przebendowskiego 1
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 15 91
dpswejherowo@gmail.com 
www.dpswejherowo.com.pl 
 
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka” w Rumi
Dyrektor – Ewa Myć-Szopińska
ul. Gdańska 2
84-230 Rumia
tel. 58 671 70 51
ognisko.rumia@wp.pl 
www.ogniskodziadek.powiat.wejherowo.pl