Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Dyrektor – Małgorzata Woźniak
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 22 05
korczak5@wp.pl 
www.sosw-wejherowo.pl

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
Istnieje możliwość zamieszkania w nowoczesnym i funkcjonalnym internacie
Możliwość nauki do 24 roku życia

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 – Specjalna – 3 letnia

Kucharz
dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności związane z przygotowaniem smacznego jedzenia. Do głównych zadań zawo- dowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Murarz-tynkarz
dla tych, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód związany z budownictwem. Do głównych zadań wykonywa- nych przez murarza-tynkarza należy wykonywanie różnego rodzaju elementów budowlanych takich jak: mury nośne, ścianki działowe, nadproża, stropy, sklepienia, układania glazury i terakoty, wykonywania tynków, gładzi gipsowych, izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, tynków ozdobnych i szlachetnych, a także remontów i konserwacji obiek- tów budowlanych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, zakładach usłu- gowo-remontowych lub też prowadzić działalność gospodarczą w tej dziedzinie.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
dla tych, którzy chcą pracować w branży hotelarskiej. Wykonywać szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i pensjonatach na różnych stanowiskach, takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej. Posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym, obsługiwać wyposażenie techniczne sali restauracyjnej. Prowadzić wstępną obróbkę owoców, warzyw, mięsa, ryb i grzybów. Zajmować się pielęgnacją trawników, kwietni- ków i kwiatów doniczkowych.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 3 letnia

Szkoła realizuje zajęcia pozwalające na opanowanie różnorodnych, przydatnych w życiu dorosłym umiejętności, które obejmują:
Prace porządkowo-gospodarcze i opieka nad terenami zielonymi: prace ogrodnicze, pielęgnacja roślin zielonych, mycie, czyszczenie różnych powierzchni, naprawa, łączenie różnych materiałów. Prace biurowe i sprawy urzędowe: obsługa wybranych urządzeń technicznych jak komputer osobisty, telefon, kserokopiarka, laminarka, bindownica, aparat cyfrowy, zapoznanie się z pracą punktów usługowych i urzędów. Kulturę żywienia: podawanie, sporządzanie posiłków, przetwórstwo owocowo-warzywne. Zajęcia dekoracyjno-pamiątkarskie: sztuka użytkowa z wykorzystywaniem surowców naturalnych. Elementy krawiectwa: szycie ręczne, wyszywanie i haftowanie, szydełkowanie. Zajęcia z malarstwa i rysunku: malowanie pędzlem i farbą, malowanie na szkle, malowanie wyrobów ceramicznych. Zajęcia z ceramiki: wyrób ceramiki artystycznej – modelowanie ręczne w glinie, szkliwienie i zdobienie, wypalanie gliny w piecu, praca na kole garncarskim.