Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Dyrektor – Andrzej Byczkowski
ul. 3 Maja 49
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 45 92
pzpow@op.pl 
www.pzpow.eu 

Jesteśmy kuźnią talentów

PZPOW stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dzieci i młodzieży, daje możliwość pogłębiania swoich zainteresowań i pasji. Otwartość placówki na nowości w dziedzinie nauki, techniki, kultury i sportu w połączeniu z wysoce wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, w skład której wchodzą m.in.: trenerzy Kadry Polski, laureatka Szansy na Sukces, trener Odysei Umysłu czy profesjonaliści z Teatru Muzycznego, daje młodzieży ogromne możliwości osobistego rozwoju.

Nasi wychowankowie bez trudu dostają się do renomowanych szkół, takich jak: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych czy Studium Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zdobywają medale na arenie światowego, między- narodowego i krajowego sportu, a uczestnicy kół kulturalnych – oprócz wybitnych osiągnięć – swoimi występami uświetniają liczne prestiżowe przedsięwzięcia.