Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie 
Dyrektor - Waldemar Skrzynecki
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 25 44
sekretariat@medyk-wejherowo.pl 
www.medyk-wejherowo.pl 

Technik masażysta
wykonuje masaż różnymi metodami, przywraca sprawność po urazach i wy- padkach, uśmierza ból duszy i ciała.

Technik elektroradiolog
wykrywa i leczy choroby metodami radiologicznymi.

Technik usług kosmetycznych
sprawia, że klienci wyglądają pięknie i młodo.

Asystentka stomatologiczna
pomaga w pracy lekarzowi w gabinecie stomatologicznym.

Technik sterylizacji medycznej
dba by narzędzia i sprzęt w placówkach medycznych był czysty i sterylny.

Higienistka stomatologiczna
wykonuje zabiegi profilaktyczne w jamie ustnej oraz prowadzi edukację zdro- wotną.

Terapeuta zajęciowy
sprawia, że codzienność osób niepełnosprawnych jest kolorowa, pełna ra- dości i zabawy.

Opiekunka dziecięca
wychowuje i uczy ciekawych rzeczy dzieci.

Ortoptystka
zajmuje się badaniem i rehabilitacją narządu wzroku.

Opiekun medyczny
pomaga w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych osobom chorym, nie- samodzielnym i starszym.

Opiekunka środowiskowa
organizuje pomoc i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle cho- rym, samotnym i niesamodzielnym w środowisku.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
dba by sprzęt oraz żeby wykonywana praca była bezpieczna dla pracow- ników.

Opiekun osoby starszej
zajmuje się osobą w podeszłym wieku i pomaga jej w radzeniu sobie z trud- nościami dnia codziennego.

Opiekun w domu pomocy społecznej
zaspokaja potrzeby higieniczno-pielęgnacyjne i psychospołeczne podopiecz- nych przebywających w placówkach opiekuńczych.

Florysta
dba o wystrój wnętrz, projektuje dekoracje i bukiety z roślin.

Asystent osoby niepełnosprawnej
asystuje osobie niepełnosprawnej w życiu codziennym.