PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013