Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wtorek i czwartek 9.00 - 15.00, środa 9.00 - 12.00, przerwa 10.30 - 10.45
tel.: 58 572 94 15
 
W sprawach porad i interwencji konsumenckich można kontaktować się pod nr BEZPŁATNEJ INFOLINII KONSUMENCKIEJ
800 889 866 z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku nr tel.: 58 341 46 75 a w sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyjnymi z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
801 900 853, 22 534 91 74.
 
Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl