Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

UWAGA!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem należy złożyć
w terminie 15.12 i 18.12.2017 r. w godzinach 9.00 do 15.00 w Biurze Projektu:

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pok. 139 (I piętro)


Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt.: Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach" - powiat wejherowski

Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt.: Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach" - powiat kartuski


Powiat Wejherowski kontynuuje realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

Projekt adresowany jest do zamieszkujących powiat wejherowski, pucki i kartuski osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY: 25-29.09.2017 r.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w dniach od 25 września 2017 r. do 29 września 2017 r. w godz. 8.30 – 14.30 w  jednym z  Punktów Rekrutacji:

 • na terenie powiatu wejherowskiego – Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, pokój 139, 84-200 Wejherowo, adres e-mal: i.romanczuk@powiatwejherowski.pl, tel 58 572 95 83
 • na terenie powiatu kartuskiego – Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach ul. Mściwoja II nr 28 a, adres e-mali: rekrutacja-pasja@wp.pl, tel: 791 431 655
 • na terenie powiatu puckiego – Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5, pok. nr 8, adres e-mal: wiz@starostwo.puck.pl , tel.:58 673 41 94

Projekt będzie realizowany w trzech turach.

 • Powiat Wejherowski: – Rekrutacja uczestników projektu – 56 osób x 3 tury, ( I tura: styczeń-luty 2017r., II tura: sierpień – październik  2017r., III tura marzec - maj 2018r. )
 • Powiat Pucki i Kartuski -  Rekrutacja uczestników projektu – 28 osób x 3 tury ( I tura: styczeń-luty 2017r. II tura: sierpień – październik 2017r., III tura marzec - maj 2018r. )

Celem projektu jest utworzenie i zwiększenie trwałości nowopowstałych 270 mikroprzedsiębiorstw na terenie 3 powiatów.

Przewidziane wsparcie:

 • bezpłatne, obowiązkowe szkolenia. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmie szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (60 godzin, 10 dni) oraz dodatkowe szkolenia wynikając z diagnozy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonej przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników projektu i ujętej w formie Indywidualnego Planu Działania (30 godzin, 5 dni)
 • do 19 350 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 • do 1 850 zł wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy
  inne

Projekt  „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest w partnerstwie przez: Powiat Wejherowski, Powiat Pucki, Powiat Kartuski, Spółdzielnię Socjalną „Pasja”,

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”:


Zapraszamy na spotkania informacyjne:

 • Wejherowo, poniedziałek 11.09.2017 r. godz. 10.00 Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
 • Kartuzy, czwartek 14.09.2017 r. godz. 10.00 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Mściwoja II 28 A, 83-300 Kartuzy,
 • Puck, piątek 15.09.2017 r. godz. 10.00 Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck,

Zgłoszenia na spotkanie informacyjne telefoniczne lub mailowe poprzez formularz:

Anna Wiśniewska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
tel.: (58) 572 94 52 e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu