Wykaz telefonów

Wydział   e-mail telefon fax
Wydział Organizacyjny OR organizacyjny@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-16  
Biuro Rady Powiatu BR rada@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-23 58-572-94-24
Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN nieruchomosci@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-76
58-572-94-77
58-572-94-78
58-572-94-79
Wydział Geodezji GD geodezja@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-61 58-572-94-62
Referat Ewidencji Gruntów Obsługa interesantów GD  eg@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-66
58-572-95-46
58-572-94-69
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geod.- Kart. Obsługa interesantów GD odgk@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-63
58-572-94-73
58-672-28-17
Zespół Uzgadniania Dokumentacji GD zud@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-70 58-672-28-17
Wydział Edukacji ED edukacja@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-07,
58-572-94-08
58-572-94-09
Wydział Kultury i Spraw Społecznych KS kultura@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-85
58-572-94-86
58-572-94-87
58-572-94-88
Wydział Architektury i Budownictwa AB  architektura@powiat.wejherowo.pl Naczelnik:
58 572-94-50

Obsługa interesantów:
58-572-94-47
58-572-94-38
58 572-94-46
58-572-94-48
58-572-94-49
58-572-94-58
 
Wydział Finansowy FN  finanse@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-31  
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZK  zk@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-40,
58-572-94-41
58-572-94-44
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów RK konsument@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-15  
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich RE fundusze@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-51 58-572-94-02
Wydział Komunikacji KM Sprawy ogólne:
komunikacja@powiat.wejherowo.pl
Rejestracja pojazdów:
rejestracjapojazdow@powiat.wejherowo.pl
Prawa jazdy:
prawojazdy@powiat.wejherowo.pl
Transport drogowy:
transport@powiat.wejherowo.pl
Zmiana organizacji ruchu:
komunikacja.drogi@powiat.wejherowo.pl
rejestracja pojazdów:
58-572-95-26

prawa jazdy:
58-572-95-25 
58-572-95-27
Wydział  Środowiska OS srodowisko@powiat.wejherowo.pl 58-572-95-43
58-572-95-41
 
Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia PZ d.ptach@powiat.wejherowo.pl 58 572 94 17 58 572 94 17

 

Sekretariat (Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu)   572-94-00 ; 572-94-01 
 Fax: 572-94-02  e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl
Centrala, Kancelaria Ogólna        572-94-11 do 13
Biuro Obsługi Interesantów  572-95-50; fax 572-95-55
Skarbnik Powiatu   572-94-11
Sekretarz Powiatu  572-94-05
Biuro Prawne  572-94-53
Referat Zamówień Publicznych  572-94-14
Referat Kontroli Zarządczej  572-94-57
Audytor wewnętrzny  572-94-57
Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych   572-94-40
Kancelaria Tajna   572-94-19