Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
Dyrektor – Lucyna Penkowska
ul. Starowiejska 4
84-230 Rumia
tel. 58 671 06 22
zsp1.sekretariat@wp.pl 
www.lo1.rumia.pl 

I Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie im. Książąt Pomorskich

Klasa „A” - humanistyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawniczych lub artystycznych, ponieważ program klasy obejmuje rozszerzanie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo możesz uczestniczyć w rozprawach sądowych i wykładach z zakresu prawa prowadzonych przez nauczycieli akademickich, poznać tajniki prawdziwej sztuki retoryki lub rozwijać swoje artystyczne zdolności w kole teatralnym oraz chórze szkolnym. Zapraszamy!

Klasa „B” - matematyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na wydziałach matematyki, fizyki, informatyki oraz innych kierunkach politechnicznych i ekonomicznych, ponieważ program klasy obejmuje rozszerzanie matematyki i j. angielskiego oraz informatyki, geografii lub fizyki. Dodatkowo możesz uczestniczyć w wykładach z fizyki, astronomii i matematyki prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz w zajęciach laboratoryjnych w pracowni fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Klasa realizuje zajęcia prowadzone metodą eksperymentu, uczące kreatywnego myślenia i pracy zespołowej. Zapraszamy!

Klasa „C” - medyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, medycyny, stomatologii i farmacji, ponieważ program klasy obejmuje rozszerzanie przedmiotów ścisłych: biologii, chemii i fizyki. Klasa ściśle współpracuje z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uczestnicząc w laboratoriach i wykładach na terenie uczelni, realizując wspólne projekty edukacyjne oraz biorąc udział w obozach naukowo-badawczych. Dodatkowo masz możliwość zrealizowania kursu ratownictwa przedmedycznego oraz uczestniczenia w Ogólnopolskim Konkursie PG „Wygraj Indeks”. Zapraszamy!

Klasa „D” - lingwistyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na filologii angielskiej, niemieckiej, wydziałach historii, geografii oraz umożliwi Ci studiowanie na wielu, innych kierunkach. Program klasy obejmuje rozszerzanie j. angielskiego, j. niemieckiego oraz historii lub geografii. Dodatkowo możesz brać udział w międzynarodowych wymianach młodzieży szkolnej z takimi krajami, jak Włochy, Holandia czy Niemcy. Umożliwimy Ci również uzyskanie certyfikatów językowych FCE, CAE, Goethe Zertifikat, oraz DSD uprawniających do studiowania na wielu zagranicznych uczelniach. Zapraszamy!

Klasa „E” - dwujęzyczna „BILINGUAL CLASS” przygotuje Cię:
do matury dwujęzycznej z języka obcego oraz wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, uzyskując tym samym dodatkowe punkty przy klasyfikacji na studia wyższe. Program klasy obejmuje naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na poziomie rozszerzonym oraz w drugim języku nauczania, tj. językiem angielskim. Dodatkowo możesz uczestniczyć w wymianach międzynarodowych oraz brać udział w anglojęzycznych projektach edukacyjnych realizowanych w Polsce i za granicą. Zapraszamy!

Klasa „S” - sportowa przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach wojskowych, policyjnych i pożarniczych oraz innych kierunkach związanych z organizacją turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej, na których obowiązkowy jest egzamin sprawnościowy. Program klasy obejmuje 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo oraz rozszerzanie m.in. języka angielskiego. Zapraszamy!

 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:

  • Chór szkolny „Książęta”, Koło teatralne „W rozproszeniu”, Koło dziennikarsko-europejskie,
  • Koło debat szkolnych, Koło kaszubskie, Szkolne Koło Caritas, Radiowęzeł szkolny, 
  • Laboratoria fizyczno-chemiczne 
  • „Odyseja Umysłu” 
  • „Kawiarnia pod Pikadorem” 
  • Koła przedmiotowe: historia, biologia, matematyka, j. polski i inne przedmioty 
  • Koło grafiki komputerowej 
  • Sekcje sportowe: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy, siłownia, pływanie i aerobic