Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 
Dyrektor – Bożena Conradi
ul. Bukowa 1
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 24 58
sekretariat@liceum1.pl 
www.liceum1.pl 

I Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie

Klasa humanistyczna – medialno-dziennikarska
z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim, oddział humanistyczny przygotowuje do studiów na filologii polskiej oraz na wszystkich kierunkach, związanych z historią i społeczeństwem, socjologią, psychologią, pedagogiką, a także dziennikarstwem, przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim realizowany jest własny program edukacji multimedialnej.

Klasa prawnicza z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim, w oddziale prawniczym zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności wymagane od kandydatów na radców prawnych, sędziów, adwokatów, prokuratorów, notariuszy i wszelkie stanowiska administracyjne, ułatwi Ci karierę dziennikarską i aktywność polityczną. 

Klasa ekonomiczna z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, jeśli chcesz studiować rachunkowość, finanse, bankowość czy zarządzanie koniecznie wybierz profil ekonomiczny, ten kierunek otwiera przed Tobą perspektywy świetnego menagera, księgowego czy bankowca.

Klasa medyczna z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim, medyczną klasę naszego LO ukończyło ponad 200 obecnych lekarzy, stomatologów i wielu farmaceutów, weterynarzy, dyplomowanych pielęgniarek, sanitariuszy; organizujemy wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach; wykładowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów tej klasy.

Klasa politechniczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim, daje szansę uzyskania indeksu na Politechnikę już w klasie drugiej! Nasi absolwenci studiują na wszystkich możliwych kierunkach inżynierskich Politechniki Gdańskiej, zdobywając uprawnienia poszukiwane na rynku pracy.

Klasa politechniczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką, daje szansę uzyskania indeksu na Politechnikę już w klasie drugiej! Nasi absolwenci studiują na wszystkich możliwych kierunkach inżynierskich Politechniki Gdańskiej, zdobywając uprawnienia poszukiwane na rynku pracy.

W szkole odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne:

  • przygotowujące do uzyskania certyfikatu języka angielskiego
  • szkolne koło teatralne „Teatr Prawie Lucki”
  • chór i zespół muzyczny „Sobieski Band”
  • SKS oraz szkółka tenisa ziemnego
  • Szkolne Koło PCK, Caritas oraz wolontariat
  • Klub Europejski
  • przygotowujące wszystkich chętnych do olimpiad i konkursów
  • umożliwiamy naukę języka kaszubskiego i łaciny
  • zajęcia artystyczne odbywają się w nowoczesnej sali koncertowej.