Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie 
Dyrektor – Krystyna Grubba
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
tel. 58 672 25 09
zsp2@zsp2.net 
www.zsp2.net 

ZSP nr 2

Technik elektryk
dla zainteresowanych naukami technicznymi skupionymi wokół elektryczności, tworzeniem instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych, budowaniem układów sterowania silni- kami, projektowaniem i budowaniem samochodów z napędem elektrycznym, instalowaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej (solary, turbiny wiatrowe); zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach; nasze specjalności: elektroenergetyka, odnawialne źródła energii, inteligentne instalacje; możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji SEP.

Technik energetyk – nowość!
dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o funkcjonowaniu elektrociepłowni i elektrowni: cieplnych, wodnych, szczytowo - pompowych, wiatrowych, solarnych i jądrowych, która praw- dopodobnie powstanie w naszym regionie; to kierunek również dla osób lubiących wyzwania - praca przy budowie i naprawie energetycznych linii przesyłowych i stacji transformatoro- wych; szansa na wysokie zarobki; zajęcia prowadzone będą w specjalistycznych pracowniach; możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji SEP.

Technik elektronik
dla zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w każdej dziedzinie życia; zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach: mon- tażu elektronicznego, systemów alarmowych, domofonowych, monitoringowych, automatyki i robotyki, techniki komunikacji szerokopasmowej - w tym światłowodowej - wyposażonych w nowoczesny sprzęt renomowanych firm; nasze specjalności: automatyka z elementami robotyki, elektroniczne systemy inteligentnych budynków; możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji SEP.

Technik informatyk
dla zainteresowanych budową i działaniem komputerów, tworzeniem aplikacji internetowych, tworzeniem animacji i grafi i komputerowej; pracownie informatyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie; na techników informatyków czeka atrakcyjna praca i otwarta droga na wiele kierunków studiów; nasze specjalności: programowanie aplikacji mobilnych, grafi a i animacja komputerowa, naprawa komputerów; możliwość uzyskania certyfi atów ECDL i Akademii CISCO.

Technik teleinformatyk
dla zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w komputerowych, telefonicznych oraz telewizyjnych sieciach lokalnych i globalnych; istnieje możliwość poznania zasad tworzenia kablowych, światłowodowych i bezprzewodowych sieci mogących obsługiwać transfer danych (w tym głosu, obrazu i plików komputerowych - technologia LTE); klasę objęła patronatem Telewizja Kablowa CHOPIN; nasze specjalności: szerokopasmowy Internet, zarządzanie serwerami, komunikacja elektroniczna; możliwość uzyskania certyfikatów ECDL i Akademii CISCO.

Technik urządzeń dźwigowych - nowość!
dla zainteresowanych nowymi technologiami, przejawiających zdolności manualne, praktyczno-techniczne, którzy fascynują się techniką, systemami automatyki i sterowania; zajęcia prowadzone będą w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni; technik urządzeń dźwigowych – nowy zawód, poszukiwany nie tylko w Polsce; jeden ze światowych liderów branży dźwigowej, fińska firma KONE - Kone Polska obejmie patronat nad tą klasą; możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji SEP i UDT.

III Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie

Klasa geograficzno-turystyczna - nowość!
z rozszerzoną geografią, językiem angielskim i językiem rosyjskim dla osób zainteresowanych poznaniem Polski i świata, regionów atrakcyjnych pod względem turystycznym i krajoznaw- czym, ale również dla tych, którzy chcą zrozumieć zasady funkcjonowania agencji i firm związanych z branżą turystyczną; możliwość kontynuowania nauki na takich kierunkach jak: turystyka i rekreacja, geografia, europeistyka, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ekoenergetyka, odnawialne źródła energii.

Klasa biologiczno-sportowa – bezpieczeństwo publiczne
z innowacją pedagogiczną - „Bezpieczeństwo publiczne” dla osób zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa Państwa i społeczeństwa, lubiących zajęcia z ratownictwa medycznego, strzelectwa oraz musztry; szkolenie sportowe przygotowuje do egzaminów wstępnych do szkół wojskowych, straży granicznej, pożarniczych i policyjnych.

Klasa biologiczno-sportowa
o profilu piłki nożnej; na nowoczesnych obiektach sportowych proponujemy zajęcia z piłki nożnej we współpracy z Klubem Gryf „Orlex” Wejherowo, zajęcia z samoobrony, judo, fitness oraz zajęcia z programu „Sprawni jak żołnierze”; nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe w tej klasie są byłymi i obecnymi reprezentantami kraju i regionu w swoich dyscyplinach.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 – 3 letnia

Elektryk
dla zainteresowanych elektrycznością, dla wszystkich którzy preferują zajęcia praktyczne i możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu; po ukończeniu szkoły możliwość pracy we wszyst- kich krajach Unii Europejskiej; zajęcia praktyczne w firmie, poza doświadczeniem dają szansę na zarobienie pierwszych pieniędzy; zajęcia w szkolnych pracowniach, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w dużym stopniu symulują rzeczywiste warunki pracy; możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji SEP.

Elektromechanik
dla zainteresowanych elektrycznością i mechaniką, a także przedkładających praktykę ponad teorię; zajęcia praktyczne u pracodawcy zapoznają z pracą w rzeczywistej firmie i dają moż- liwość zarobienia pieniędzy; lekcje w szkolnych pracowniach, dzięki wykwalifikowanym nauczycielom, prowadzone są w bardzo atrakcyjny sposób, odzwierciedlają rzeczywiste warunki przyszłej pracy; możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji SEP.

Elektronik – nowość!
dla zainteresowanych montowaniem, instalowaniem i konserwowaniem układów i urządzeń elektronicznych oraz poznawaniem tej wiedzy w praktyce; wybór kierunku pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie uruchamiania, obsługi i konserwacji różnego rodzaju urządzeń systemów elektronicznych: alarmowych, monitoringowych, instalacji antenowych; możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji SEP.