Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
Dyrektor – Dorota Nowicka-Klimowicz
ul. Łąkowa 36/38
84-240 Reda
tel. 58 678 70 80
szkola@zspreda.pl 
www.zspreda.pl 

Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie

Klasa wojskowa
profil jest doskonałym przygotowaniem do kariery w wojsku; zapewniamy: obozy militarne i survivale, kurs Młodszego Ratownika WOPR oraz rozszerzony kurs Pierwszej Pomocy, zajęcia z technik walki, paralotniarstwa, udział w imprezach sportowych (złazy i rajdy), spotkania ze specjalistami służb mundurowych.

Klasa policyjna
nauka w klasie o tym profilu umożliwi ci poznanie specyfiki służby w policji, udział w rozprawach sądowych i akcjach policyjnych, zajęciach z laboratorium krymi- nalistycznego, ćwiczenia z taktyki i samoobrony, działania w grupie, doskonalenie umiejętności strzeleckich.

Klasa żeglarska
pragniesz spotkać pasjonatów sportów wodnych oraz zdobywać stopnie i uprawnienia żeglarskie; pokażemy Ci jak zrealizować te plany; zyskasz niezbędne pod- stawy z teorii żeglowania, przepisów żeglarskich, meteorologii, ratownictwa, a przede wszystkim nauczysz się etykiety jachtowej, prac bosmańskich, żeglowania; zapewniamy: podstawową naukę żeglarstwa, udział w specjalistycznych zajęciach z technik wojskowych, obozach mundurowo-żeglarskich, zwiększenie własnej sprawności fizycznej, gry zespołowe, rejsy żeglarskie.

Technikum – 4 letnie

Technik architektury krajobrazu
interesujesz się przyrodą i ochroną środowiska oraz posiadasz wyobraźnię przestrzenną; chcesz poznać walory dekoracyjne roślin oraz zgłębiać arkana florystyki i poznawać tajniki urządzania terenów zielonych; tutaj wyzwolisz swoją kreatywność, zrozumiesz podstawy architektury krajobrazu, poznasz zasady pielęgnacji i eksploatacji nowo powstających i już istniejących obszarów zieleni.

Technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa, profil agent celny
szukasz dobrze płatnego zawodu na rynku polskim, jak i europejskim; zostań specjalistą ds. obsługi podróżnych oraz organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem w portach i terminalach; po ukończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich oraz w terminalach lotniczych i kolejowych; absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

Technik cyfrowych procesów grafi cznych - klasa e-sportowa (kształcenie z wykorzystaniem gier komputerowych)
komputer nie ma przed Tobą tajemnic; ciekawi Cię, jak przygotować publikacje i prace graficzne do drukowania; lubisz przygotowywać prezentacje multimedial- ne; wybierz naukę na kierunku Technik Grafik; odkryjemy przed Tobą arkana grafiki 2D i 3D oraz projektowania witryn WWW; z nami będziesz tworzył animacje i projekty multimedialne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania; szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne ruchowo.

Technik geodeta - klasa mundurowa, profil geodezja wojskowa
interesujesz się pomiarami i przestrzennym zagospodarowaniem terenu; chcesz zajmować się realizacją zadań na rzecz gospodarki narodowej, chcesz zdobywać wiedzę z zakresu geodezji inżynierskiej i wojskowej pod czujnym okiem specjalistów, podczas nauki zdobędziesz umiejętności korzystania ze sprzętu wojskowego, od- czytywania map wojskowych, obsługiwania geodezyjnego sprzętu wojskowego oraz wytyczania obiektów inżynierskich, dzielenia działek, mierzenia ich powierzchni.

Technik procesów drukowania - klasa poligraficzna, profil broker innowacji. Nowość!
interesują Cię nowe technologie poligraficzne; lubisz zgłębiać tajniki przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania; tylko u nas zdobę- dziesz praktyczne umiejętności zawodowe i będziesz kształcił się w dobrze wyposażonych pracowniach; przygotujemy Cię do pracy w drukarniach i przedsiębior- stwach poligraficznych zajmujących się realizacją procesów drukowania z form drukowych oraz kontrolą produkcji poligraficznej; zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód!

Technik organizacji reklamy - klasa multimedialna, profil film, animacja, fotografia. Nowość!
pasjonują Cię multimedia oraz wykorzystywane w reklamie niestandardowe środki i formy przekazu; interesuje Cię obszar działań marketingu medialnego i public relations; chcesz wiedzieć, jak organizować emisję reklamy w mediach oraz planować kampanie reklamowe, by dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej; masz głowę pełną pomysłów i szukasz zawodu przyszłości, zostań specjalistą ds. reklamy!

Branżowa Szkoła I stopnia

Klasa wielozawodowa. Klasa menadżerska, profil kreatywny biznesmen

 • Z danych statystycznych wynika, ze wzrasta zapotrzebowanie na rzemieślników. Jest to sygnał wskazujący na odradzanie się zawodów, które mogą być Twoją drogą do sukcesu.
 • Możesz kształcić się w zawodzie, w którym znajdziesz możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.
 • Potrzeby regionalnego rynku pracy: drukarz, introligator, fotograf, zdun, sprzedawca, lakiernik, stolarz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, tapicer, piekarz, cukiernik. Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Oferta zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia z samoobrony prowadzone przez trenera kadry polskiej;
 • zajęcia z zakresu strzelectwa, biegów na orientację, taktyki poruszania się w terenie zurbanizowanym i leśnym;
 • zajęcia z edukacji wojskowej organizowane we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej i innymi służbami mundurowymi;
 • sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, lekkoatletyka;
 • szkolne koła zainteresowań: florystyczne, grafiki komputerowej, fotografii i filmu, przedsiębiorczości, Szkolny Klub Historyczny;
 • zajęcia dodatkowe - koła: fizyczno-chemiczne, matematyczne, biologiczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne, informatyczne, ratow- nictwa medycznego, przedmiotów zawodowych, przygotowawcze do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • szkolne koło wolontariatu, chór szkolny, przygotowujące do uzyskania certyfikatu języka angielskiego;
 • szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Debat;
 • Szkolny Klub Cyklistów.