Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

25 stycznia odbyła się pierwsza w 2018 roku narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego.

Organizatorem spotkania był Referat Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W naradzie udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wejherowskiego.

Posiedzenie przebiegało wg niniejszego planu:

1. Omówiono Plany Działania w zakresie Obrony Cywilnej.

2. Przedstawiono informacje o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego.

3. Firma SISMS zaprezentowała informację w zakresie mobilnego systemu informatycznego do masowej komunikacji z mieszkańcami.

4. Sprawy bieżące.