Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 18 kwietnia br. w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018 r. były następujące sprawy:

1. Wręczenie aktów powołania członkom komisji - zgodnie z Zarządzeniem

Nr 44/ 2018 Starosty Wejherowskiego z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku na kadencję w  latach 2018 – 2020.

2. „Rola rodziny zastępczej a bezpieczeństwo dzieci, problemy opiekuńczo

- wychowawcze w rodzinach zastępczych” – przedstawiony przez panią Małgorzatę Bernacką - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

3. „Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji przeprowadzonych w powiecie wejherowskim w 2017r . Alkohol – przejaw demoralizacji.” – przedstawiony przez asp. szt. Ryszarda Rycherta – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

4. Wolne wnioski.