Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 17 października odbyła się Konferencja z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego w 100-lecie Niepodległości”.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemarszem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wejherowskiego oraz zaproszonych gości spod budynku Starostwa przy ul. 3 Maja do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bukowej.

Otwarcia konferencji dokonała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius a następnie głos zabrali Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie dh Mirosław Józefowicz, Dyrektor Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego dh Edmund Kwidziński oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Jacek Niewęgłowski.